Thorsminde gør klar til vindprojekt

Arbejdet på havnen er godt i gang og fra entreprenørfirmaet er der stor tilfredshed med opgaven. Foto: Thorsminde Havn
dato

Arbejdet med at udvide energihavnen med 120 meter ny kaj er godt i gang. Det er det lokale entreprenørfirma Ivan Jakobsen, der har vundet udbuddet.

En udvidelse fra 800 meter kaj i dag til i alt 920 meter og en mere solid kaj, der kan holde til større belastninger har længe stået højt på havnens ønskeliste. Det ønske bliver nu en realitet. De nye 120 meter ny kaj skal stå klar til 1. september 2024.

-Etableringen af det nye kajanlæg er et vigtigt skridt i retning af at cementere Thorsminde Havns status for vind- og energibranchen. Den transformation fra traditionel fiskerihavn til fremtidssikret energihavn er altafgørende for udviklingen af Thorsminde og betyder endnu bedre muligheder for at kunne arbejde professionelt som servicehavn, siger Torben Gudiksen, formand for Erhverv- og Turismeudvalget i Holstebro Kommune.

Kajudvidelsen er blot ét element i transformationen til energihavn, og som RWE's kommende basehavn for THOR Havvindmøllepark.

-Sidste år udvidede vi vandstanden i havnen fra 3 til 4 meter og de forbedringer betyder blandt andet, at de nye typer fartøjer kan ligge an i havnen, fortæller Lisette Sønderby, havnedirektør i Thorsminde.

De nye fartøjer er fx mandskabsfartøjer, som bruges til at servicere arbejdet i Nordsøen med havvindmøller og fartøjer, der kan håndtere mindre konstruktionsdele, der skal sejles ud til havvindmølleparker i Nordsøen.

-Dermed får vi både et nyt kajanlæg og havnedybden, så vi kan tage imod endnu flere fartøjer, og RWE kan få den plads de har brug for, siger Lisette Sønderby.

Lokale håndværkere og firmaer får del i udviklingen
Thorsminde Havn har igennem længere tid teaset for potentialerne ifm den store omstilling fra fiskerihavn til energihavn og har fx holdt flere informationsmøder med interesserede håndværkere og firmaer for at styrke interessen for at byde ind på nye opgaver, der naturligt opstår i forlængelse af transformationen. Entreprenørfirmaet Ivan Jakobsen fra Struer har deltaget i alle møderne og har længe været klar til at kaste sig over opgaver i forbindelse med den grønne omstilling. 

-Vi kom tidligt på Thorsminde Havns leverandørliste og er særligt glade for, at vi kan bidrage til udviklingen af havnen. Vi glæder os også til at udnytte vores kompetencer i opgaven og er altid meget tilfredse med at være med i projekter, der styrker den grønne omstilling, fortæller Jan Jakobsen, direktør for Ivan Jakobsen.

Arbejdet på havnen er godt i gang
Fra entreprenørfirmaet er der stor tilfredshed med opgaven.

-Vi sætter pris på at være på hjemmebane og opgaven for os er lidt af en lækkerbisken. Der er nemlig god plads på havneområdet og derfor kan vi arbejde relativt ugeneret. Vi har plads nok, så vi kan nærmest boltre os. Det er ikke nogen selvfølge i vores branche, slutter Jan Jakobsen.

Fakta
Investeringen i det nye kajanlæg løber op i 10 mio. Kr. Trafikstyrelsen har givet tilsagn om medfinansiering af kajen med 4 mio. Kr. Den resterende del af anlægget finansierer Thorsminde havn.

Fun fact
Den sidste kaj, der blev bygget i Thorsminde blev bygget i 90'erne i fiskerihavnens storhedstid. Der var 80 hjemmehørende fartøjer plus gæstefartøjer, så i perioder lå der 100 fiskefartøjer.
Kilde: Holstebro Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.