Spærring af Hjertestien ved Frøjkvej

Foto: Holstebro Kommune.
dato

Fra den 25. juni 2024 vil Hjertestien langs Birn ved Frøjkvej være spærret ned til broen ved engen.

Denne afspærring skyldes nødvendigt arbejde med udvidelse af regnvandsbassinet i området. Projektet er allerede i gang og forventes at være afsluttet sidst i september 2024.

For at minimere generne for de daglige brugere af stien, vil der blive opsat skilte, der anviser omkørselsruter. Det er vigtigt for alle fodgængere og cyklister at følge disse anvisninger for at sikre en sikker og smidig passage gennem området.

Denne midlertidige afspærring er en del af en større indsats for at forbedre infrastrukturen og håndteringen af regnvand i området. Når arbejdet er færdigt, vil det resulterende udvidede regnvandsbassin bidrage til bedre vandafledning og reducere risikoen for oversvømmelser.

Kommunen beklager de gener, som denne afspærring måtte medføre, og takker for jeres forståelse og samarbejde i denne periode.

For yderligere information og opdateringer om projektet, kan man holde øje med kommunens hjemmeside og lokale opslagstavler.


https://www.holstebro.dk/nyheder/nyhed/spaerring-af-hjertestien?PID=18398&M=NewsV2&Action=1&NId=75780&NewsCategory=Nyheder&newscategorys=Nyheder,Veje,Transport
Kilde: Holstebro Kommune